Inleiding

Myeloompatiënten lopen een verhoogd risico op infecties. De kans op infecties is het hoogst in de eerste 2 à 3 maanden van een anti-myeloom behandeling of bij herval van de ziekte. De voornaamste infecties zijn infecties van de luchtwegen en de longen (de respiratoire infecties) en urineweginfecties (blaas- of nierinfecties).

Oorzaken

De oorzaken voor het ontwikkelen van infecties bij myeloompatiënten zijn te vinden in een onderdrukking van het immuunsysteem. Dit systeem beschermt ons dag in dag uit tegen bacteriën, virussen en schimmels. Zowel de anti-myeloom behandeling als het myeloom zelf kunnen een aantasting van het immuunsysteem veroorzaken.

Preventieve behandeling

Alle myeloompatiënten hebben baat bij een jaarlijks griepvaccin (influenza) alsook pneumokokkenvaccin bij diagnose. De pneumokok is een bacterie die frequent de oorzaak is van infecties van de luchtwegen en de longen. Hoewel het vaccineren geen absolute zekerheid biedt tegen griep of pneumokokken-infecties biedt (zij vereisen namelijk een goed werkzaam immuunsysteem), zijn de vaccins veilig bij myeloompatiënten en veroorzaken zij zelden hinder.

  • Preventieve antivirale geneesmiddelen worden routinematig gebruikt bij myeloompatiënten.  Patiënten behandeld met Velcade®, het VAD-schema, hoge doses corticoïden en patiënten in de zes maanden na een autologe stamceltransplantatie hebben een sterk verhoogd risico op de ontwikkeling van gordelroos (zona in de volksmond) (Figuur 11). Deze virale infectie wordt verooraakt door een heractivatie van het Herpes zoster virus en veroorzaakt een zeer pijnlijke huiduitslag die zich volgens het verloop van één zenuw bandvormig uitbreidt. Er kan ook een hersen(vlies)ontsteking ontstaan. Het toedienen van een preventieve dosis Zovirax® kan de kans op deze complicaties sterk verminderen.
  • Preventieve schimmelwerende geneesmiddelen worden soms gebruikt bij patiënten die behandeld worden met hoge doses corticoïden en bij myeloom patiënten met suikerziekte. Schimmelinfecties tasten voornamelijk de mond en de slokdarm aan (Candidose) (Figuur 12). Ter preventie kan bijvoorbeeld Diflucan® worden opgestart.
Figuur 11 : Herpes zoster infectie (zona)

Figuur 12 : Candidose (schimmel) van de tong

 

  • Preventieve antibiotica-therapie wordt in bepaalde omstandigheden gebruikt maar is eerder uitzondering dan regel. Voornamelijk oudere patiënten en patiënten met herhaalde infecties onder zware anti-myeloom behandelingen hebben soms baat bij preventieve antibioticatherapie (vb. Ciproxine® 500 mg per dag).

Bij sommige patiënten met herhaalde bacteriële of virale infecties en een sterk verlaagde antilichaamconcentratie kan een maandelijkse intraveneuze toediening van menselijke immuunglobulines (Kiovig®, Privigen®, … ) soms soelaas brengen.

Behandeling

Infecties bij myeloompatiënten dienen snel worden behandeld met breed spectrum antibiotica. In de meeste gevallen kan dit door thuis antibiotica in te nemen maar soms moet dit tijdens een hospitalisatie gebeuren (voor intraveneuze toediening van antibiotica).