Deze geneesmiddelen dienen om de symptomen en/of bijwerkingen van de ziekte te behandelen.

Botopbouw

Ter bestrijding van de botaantasting door het myeloom worden vaak botversterkende middelen ofte bifosfonaten voorgeschreven. Het meest efficiënte bifosfonaat in multipel myeloom is zoledronaat of Zometa®. Dit wordt via een kort infuus toegediend, de standaarddosis is 4mg. Zometa® heeft ook een gunstig effect op de pijn van botletsels al treedt dit effect doorgaans pas ook na enkele toedieningen.

Groeifactoren

Als gevolg van de ziekte maar ook de behandelingen kunnen tekorten in rode of witte bloedcellen ontstaan. Dit kan opgevangen worden door het toedienen van groeifactoren. Bij bloedarmoede kan erythropoïetine (EPO) voorgeschreven worden bijvoorbeeld Aranesp® of NeoRecormon®. Bij een tekort aan witte bloedcellen kan G-CSF onder vorm van Neupogen® of Neulasta® voorgeschreven worden.

Pijnstilling

Vaak kunnen botletsels erg pijnlijk zijn ondanks behandeling met Zometa en/of radiotherapie. Dan is het belangrijk een adequate pijnstilling te voorzien. Dit kan met relatief lichte pijnstillers zoals paracetamol (Dafalgan®) en ontstekingsremmers zoals Voltaren® of sterkere zoals tramadol (Contramal®). Vaak worden ook pijnpleisters met sterke pijnstillers (fentanyl, Durogesic®) voorgeschreven, deze pleisters blijven gedurende 72u actief en geven zo een constante dosis pijnstiller af. Bij doorbraakpijnen met deze pleisters worden morfinepreparaten voorgeschreven (bijvoorbeeld Oramorph®, Oxynorm®).

Anti-infectieuze middelen

Zoals  reeds eerder beschreven is het afweersysteem van patiënten met multipel myeloom verzwakt en is het risico op infecties groter. Het is dan ook belangrijk snel antibiotherapie te starten wanneer er koorts optreedt. Daarnaast is het ook mogelijk om infectierecidieven te voorkomen door het toedienen van immuunglobulinen (Privigen®). Privigen® is terugbetaald in deze indicatie in België en wordt elke 4-6 weken toegediend.

Close Menu