De ziektekenmerken van multipel myeloom worden bepaald door de woekering van plasmacellen in het beenmerg en de neerslag van monoklonaal eiwit in de organen. Klassiek zijn er 5 belangrijke kenmerken van myeloom die steeds opgezocht worden: botaantasting, bloedarmoede, verminderde nierfunctie, verhoogde calciumspiegel en verhoogd risico op infectie.

Botaantasting

De kwaadaardige plasmacellen die zich opstapelen in het bot maken stoffen aan die de afbraak van het bot stimuleren. Hierdoor ontstaan holtes in de beenderen. Deze botletsels veroorzaken botpijnen en kunnen ook aanleiding geven tot spontane botbreuken. Deze letsels kunnen ontwikkelen in elk bot maar zullen in eerste instantie voornamelijk ontstaan in botten die bloedvormend beenmerg (borstbeen, wervelkolom of bekken).
Bovendien kan de woekering van plasmacellen aanleiding geven tot een gezwel dat ter hoogte van de wervelzuil het ruggenmerg kan verdrukken. Ook bij wervelfractuur met verplaatsing van de botfragmenten is er risico op verdrukking van het ruggenmerg. Symptomen van dergelijke mergcompressie gaan van wat tintelingen in de benen tot verminderde spierkracht en zelfs verlamming. Een vermoeden van dergelijke verdrukking is dan ook een medische urgentie.

Bloedarmoede

Door invasie van het gezonde, bloedvormende beenmerg door de myeloomcellen ontstaat bloedarmoede. Symptomen van bloedarmoede zijn vermoeidheid, kortademigheid en hartkloppingen. Daarnaast kan ook de produktie van bloedplaatjes verminderen. De bloedplaatjes zijn belangrijk voor de stolling van het bloed, bij tekort treden blauwe plekken op en kunnen spontane bloedingen optreden (vaak neus- of tandvleesbloedingen).

Verminderde nierfunctie

Door het neerslaan van de overmaat aan lichte ketens die door de plasmacellen geproduceerd worden in de nieren kan de nierfunctie verminderen. Ook wanneer er veel afbraak is van tumorcellen (bij opstarten van behandeling of snel evoluerende ziekte bijvoorbeeld) kan de nierfunctie verminderen door de overmaat aan afvalstoffen die dan in de bloedbaan terechtkomt. De symptomen van verminderde nierfunctie zijn zeer aspecifiek: misselijkheid, verminderde eetlust, hoofdpijn, jeuk, soms verminderde urineproductie en treden pas op wanneer de nierfunctie heel sterk verstoord is.

Verhoogd calcium

Door de verhoogde botafbraak komt meer calcium vrij in de bloedbaan en zal het calciumgehalte in het bloed toenemen. Wanneer dit sterk verhoogd is, zal het aanleiding geven tot symptomen, die opnieuw niet specifiek zijn: verwarring, slaperigheid, spierpijn/spierzwakte, misselijkheid en/of braken, verminderde eetlust.

Verhoogd risico op infecties

Patiënten met multipel myeloom hebben een verhoogd risico op infecties omdat hun afweersysteem verzwakt is. Zoals reeds eerder beschreven maken de plasmacellen antilichamen aan die meehelpen in het bestrijden van virussen en bacterieën. Bij patiënten met myeloom is er een tekort aan antilichamen van gezonde plasmacellen en ook de functie van de beschermende witte bloedcellen is aangetast.
Het merendeel van de patiënten zal bij de diagnose van myeloom klachten van vermoeidheid, botpijn en verhoogd aantal infecties hebben. Echter bij ongeveer een kwart van de patiënten zijn er geen symptomen en gebeurde de diagnose naar aanleiding van de toevallige vondst van monoklonaal eiwit in een routine bloedonderzoek.

Close Menu