MYVAC2 (afkorting van myeloma vaccination 2) is een klinische studie die de efficiëntie, veiligheid en immunogeniciteit van toediening van een lichaamseigen mRNA-geëlectroporeerd dendritisch celvaccin in combinatie met lenalidomide onderhoudsbehandeling nagaat bij multipel myeloom patiënten na eerstelijns autologe stamcel transplantatie.

 

Legende : VGPR (zeer goed partiële respons), ASCT (autologe stamceltransplantatie), WBC (witte bloedcellen), GM-CSF (Granulocyte – macrofaag groeifactor), IL-4 (interleukine 4), mRNA (messenger ribonucleïnezuur), TriMIX DC (TriMIX geëktroporeerde dendritische cellen), ex-vivo (buiten het lichaam)