Deze klinische studie gaat de efficiëntie na van een vaccin met dendritische cellen tegen multipel myeloom in combinatie met lenalidomide onderhoudsbehandeling na autologe stamceltransplantatie. Lenalidomide wordt nu al gebruikt bij vele myeloompatiënten als therapie maar staat ook bekend om een positief effect te hebben op vaccinatieprocedures bij verschillende types patiënten. Zo is onder meer gebleken dat vaccinatie tegen de griep efficiënter is bij patiënten die tegelijkertijd lenalidomide innemen. Met deze studie hopen we te kunnen vaststellen dat lenalidomide ook de efficiëntie van vaccinatie tegen myeloom kan verbeteren. Als dat het geval blijkt te zijn, dan hebben we voor myeloompatiënten een bijkomende behandelingsmethode ontwikkeld.

Dendritische celvaccinatie is een vorm van immunotherapie.  Hierbij wordt getracht om het immuun- of afweersysteem te gebruiken om myeloomcellen die nog aanwezig zijn na behandeling, te vernietigen. Aldus hopen wij de kans op een langdurige remissie en zelfs genezing te verhogen.

Om het afweersysteem te wapenen tegen myeloom moet men proberen een immunologische respons in het lichaam op te wekken tegen eiwitten die door de myeloomcellen worden uitgedrukt, net zoals men voor vaccinatie tegen de griep eiwitten gebruikt die door het griepvirus worden uitgedrukt. De eiwitten die voor deze studie gekozen werden zijn MAGE-A3 en MAGE-C1, beide worden alleen door de myeloomcellen uitgedrukt.

Dendritische cellen worden gemaakt met de witte bloedcellen die bekomen werden door leukaferese. Ze worden vervolgens in het laboratorium “opgeladen” met deze MAGE-A3 en MAGE-C1 eiwitten. Als ze dan bij de eigenlijke vaccinatie toegediend worden, dan gaan ze die eiwitten “presenteren” aan cellen van het afweersysteem waardoor die cellen geactiveerd worden en dan de myeloomcellen zullen herkennen en vernietigen. Omdat alleen myeloomcellen die eiwitten uitdrukken zullen alleen myeloomcellen vernietigd worden.

De formule van dendritische cellen die gebruikt wordt in deze studie wordt “TriMix-DC” genoemd en werd ontwikkeld aan de VUB.  Dit TriMix-DC vaccin wordt voor elke patiënt individueel aangemaakt door de Dendritische Celbank van het UZ Brussel.

Tijdens deze klinische studie worden de TriMix-DC toegediend door inspuiting, voor een deel in de huid (= intradermaal) en voor een deel in de bloedbaan (= intraveneus).

Een gelijkaardige therapeutische vaccinatie met TriMix-DC heeft tot beloftevolle resultaten geleid bij patiënten met een kwaadaardige vorm van huidkanker (melanoom).

Lenalidomide (Revlimid®) wordt reeds meerdere jaren gebruikt voor de behandeling van myeloom. Het heeft een direct vernietigend effect op myeloomcellen maar heeft daarnaast nog stimulerende effecten op het immuunsysteem. In deze klinische studie willen we onderzoeken of de efficiënte van dendritische celvaccinatie verbeterd wordt bij patiënten die een gecombineerde toediening krijgen van deze TriMix-DC en lenalidomide onderhoudsbehandeling.