De verdere deelname aan de studie kan worden stopgezet door uw arts, zonder dat uzelf hiermee toestemt, in geval:

  • Uw ziekte snel zou toenemen tijdens de behandeling en uw arts oordeelt dat een andere behandeling vereist is.
  • U nevenverschijnselen zou ontwikkelen die uw arts als onaanvaardbaar beoordeelt.
  • U weigert de voorgestelde behandeling te volgen of indien u weigert de testen te ondergaan die noodzakelijk zijn om na te gaan of de behandeling veilig en efficiënt is.