De ziekte van Waldenström is tot dusver een ongeneeslijke aandoening. Aangezien de ziekte meestal een rustig verloop kent, is een therapeutisch afwachtende houding, mits strikte opvolging, voor de meeste patiënten verdedigbaar. Op basis van een aantal ziektekenmerken bij diagnose, kan men meer inzicht krijgen in de prognose van de ziekte. Belangrijke parameters zijn: leeftijd (> 65 jr), plaatjestekort, bloedarmoede, hoog ß-2 microglobuline en hoge paraproteïne-waarde (> 7g/dL).

Internationaal prognose score systeem (IPSS)

  Laag risico Intermediair risico Hoog risico
Leeftijd < 65 jr > 65 jr > 65 jr
Hb < of = 11.5 g/dl  

Max 1 factor

 

2 factoren

 

> 2 factoren

Pl< of = 100000/mm3
Beta-2 µg> 3 mg/L
Ig  IgM > 7 g/dl
5-jrs overleving 87% 68% 36%

Op basis van de aanwezigheid van een of meerdere risicofactoren kunnen aldus 3 risicogroepen onderscheiden worden met een verschillende levensverwachting.

Auteur : Dr. Fabienne Trullemans –  update november 2011