De VUB reikte op 2 april eredoctoraten uit

De VUB reikte op 2 april eredoctoraten uit

Brian en Susie Durie ontvingen op 2 april een eredoctoraat voor hun bijdrage aan de behandeling van Multipel Myeloom. Ze bezochten hierbij zowel de klinische praktijk alsook het onderzoeksteam van het Myeloom Centrum Brussel.

Brian en Susie Durie
Brian Durie (VS) is een wereldautoriteit in het domein van multipel myeloom (ziekte van Kahler, beenmergkanker) en aanverwante ziekten. Met zijn wetenschappelijk onderzoek ligt hij mee aan de basis van de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden waardoor de levensverwachting bij de diagnose van multipel myeloom sterk is gestegen. Zonder internationale samenwerking en zonder de de uitwisseling van gegevens en het opnemen van patiënten in gemeenschappelijke klinische studies, was dit succes niet mogelijk geweest. Net daar ligt de buitengewone verdienste van Brian Durie. Naast zijn eigen wetenschappelijke bijdrage zowel op fundamenteel als op klinisch vlak (met 450 wetenschappelijke publicaties) , richtte hij samen met zijn echtgenote Susie Durie als wervende kracht, de International Myeloma Foundation (IMF) op. Deze non-profit organisatie heeft zich dertig jaar geleden tot doel gesteld om patiënten te informeren en te betrekken bij de kennis over hun ziekte, maar ook om artsen wereldwijd tot samenwerking aan te zetten en “best practice guidelines” uit te werken.  De IMF steunt ook het onderzoek naar de oorsprong van multipel myeloom. De organisatie heeft vandaag een wereldwijde werking.

http://vubtoday.be/nl/content/eredoctoraten-2019-figures-matter

Close Menu