Core facilities

Core facilities

Bij HEIM streven we ernaar om diepgaand onderzoek uit te voeren over myeloom ontwikkeling.
Hierbij zijn de allernieuwste technologieën onontbeerlijk. Binnen de VUB worden geavanceerde
toestellen verzameld in “core facilities”.
Deze core facilities bestaan uit o.a.

Omics

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om een totaal beeld van tumorcellen te krijgen door hun inhoud volledig te analyseren. Zo een analyse heet een “-omics analyse”. Dit kan bv. op niveau van het genoom “genomics” of op niveau van eiwitten “proteomics”.
Aan de VUB bestaan er verschillende platformen hiervoor.
Zo kan men bij BrightCore DNA/RNA laten analyseren (http://www.brightcore.be/) om mutaties bij tumorcellen te identificeren.
Er is recentelijk ook een Metabolomics platform gelanceerd om het energie metabolisme van tumorcellen beter te begrijpen.

Omics

Tumor bank

Tumor bank

In 2008 werd in België een wettelijk kader gecreëerd dat toelaat om restmateriaal in te vriezen. Het gaat hierbij om menselijk weefsel dat overblijft na selectie van het vereiste materiaal voor diagnose.
Ongeveer gelijktijdig werd het Kankerplan gelanceerd. Eén van de initiatieven binnen dit plan is de oprichting van een tumorbank om zo onderzoek te faciliteren dat kan leiden tot een ontrafeling van kankermechanismen. De Tumorbank UZ Brussel is een biobank waar op een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle manier tumorweefsel verzameld wordt, met de bedoeling dit te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Hoe werkt de tumorbank in de praktijk?

Elke patiënt die in het UZ Brussel een operatie ondergaat of een biopsie (bij MM: punctie) laat
nemen wordt geïnformeerd over de mogelijkheid dat het restmateriaal zou kunnen ingevroren en
bewaard worden. Hoofdstuk V van de wetgeving van 2008 laat toe dat residueel lichaamsmateriaal
wordt verzameld, bewaard en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, in zoverre de donor a
priori werd geïnformeerd en de donor geen bezwaar heeft aangetekend. Een patiënt kan echter op
elk moment na staalafname alsnog bezwaar aantekenen via de medische directeur van het
ziekenhuis of zijn behandelende arts.
Ondertussen heeft het UZ Brussel materiaal van meer dan 1000 patiënten verzameld. Deze collectie
biedt een onschatbare bron van materiaal voor klinisch en translationeel onderzoek.

Close Menu