Diagnose

Kliniek

Persisterende rugpijn, nierinsufficiëntie, normochrome normocytaire (soms licht macrocytaire) anemie, leukopenie, thrombopenie, hypercalcemie, recurrente of ernstige/persisterende bacteriële infecties, hyperviscositeit, neurologische tekens van ruggenmergcompressie, amyloïdose (nefrotisch syndroom, hartfalen), persisterend verhoogde bezinkingssnelheid

Bloedonderzoeken

Hemato+formule, bezinkingssnelheid, ionogram, calcemie, ureum, creatinine, eiwitelektroforese, urinezuur, beta-2 microglobuline, serumdosage immunoglobulines, dosage vrij lichte keten (free light chain) serum, CRP, LDH, AST, ALT, immuno-elektroforese, immunofixatie

Urine onderzoeken

24 uur collecte met bepaling creatinine clearance, proteïnurie, dosage vrij lichte keten (free light chain), immuno-elektroforese, immunofixati

Radiologisch bilan

RX thorax, RX totaal skelet, RX en CT scan van pijnlijke botlocaties, NMR van de totale wervelzuil en bekken. CT scan aangewezen om mogelijke of onduidelijke osteolysehaarden te verduidelijken

Beenmergonderzoek

Botbiopsie voor histologie, beenmergaspiraat voor cytomorfologie, immuuntypering (incl CD56), karyotype (gewoon en met FISH voor 13q14 [del 13q], t[11;14], t[4;14])

Rol van PET scan

MGUS is FDG negatief. Kan letsels detecteren die gelegen zijn buiten RX of MR veld. Plaats nog nader te bepalen.

Auteur : Prof. Rik Schots –  update november 2011