Na autologe stamceltransplantatie ondergaat U een leukaferese. Deze dient om het patient specifieke dendritische celvaccin te maken.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het starten van het vaccinatieprotocol zullen eerst een aantal onderzoeken dienen plaats te vinden. Het betreft bloedtesten en beeldvormende onderzoeken (radiografie, NMR) die noodzakelijk zijn om de situatie van uw ziekte te kunnen evalueren en die zowiezo dienen te gebeuren, ook buiten studiecontext. Daarnaast zijn er bijkomend een aantal specifieke onderzoeken vereist. Het betreft een éénmalige extra bloedafname van 2 tubes bloed (een derde tube indien u een vrouw bent op vruchtbare leeftijd) en electrocardiogram.

Nadat de arts heeft vastgesteld dat u voldoet aan alle noodzakelijke criteria en als U akkoord bent om deel te nemen, dan wordt gestart met een lage dosis (5-10 mg per dag) onderhoudsbehandeling lenalidomide (Revlimid®).

Tegelijkertijd met de start van de onderhoudstherapie met Revlimid® wordt gestart met het bereiden van het vaccin. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit lukt maar in voorafgaande studies is gebleken dat in slechts in een minderheid van de patiënten een tweede en uitzonderlijk een derde leukaferese noodzakelijk was om een kwaliteitsvol TriMix-DC vaccin te bereiden.

Nadat een TriMix-DC vaccin voor U bereid is, wordt het in 4 dosissen met telkens een twee-wekelijks interval toegediend, deels via de huid (= intradermaal, ter hoogte van de binnenzijde van de armen en/of de dijen op 2 plaatsen van uw lichaam) en deels via de bloedbaan (= intraveneus, ter hoogte van een veneus bloedvat van de arm).

Bij het bezoek aan uw onderzoeker-arts naar aanleiding van de vaccinaties zal er telkens een bevraging naar eventuele symptomen en inname van medicatie alsook een klinisch onderzoek plaatsvinden. Na het beëindigen van de 4 toedieningen zal er maandelijks een bloed- en urineonderzoek worden uitgevoerd. Als dit noodzakelijk is voor uw opvolging zal op driemaandelijkse basis ook een beenmergaspiraat verricht worden om uw ziektestatus te evalueren.

Daarenboven zult u gevraagd worden ‘speciale testen’ te ondergaan met als doel de reactie van uw immuunsysteem op de toediening van het TriMix-DC vaccin te onderzoeken. Hiervoor wordt er voorafgaand aan de TriMix-DC vaccinatie en één week na de laatste vaccin toediening een zogenaamde DTH-test voorzien (vergelijkbaar met een “intradermo” test). Hierbij zal in de eerste helft van week een injectie van een lage dosis van het vaccin worden toegediend ter hoogte van de lage rugstreek. Drie dagen later zal op de dienst dermatologie een klein fragment van de huid worden verwijderd voor analyse (= punch biopsie). Met deze procedure zullen we uw reactie op de vaccinatie onderzoeken. Het betreft een minieme biopsie die geen pijn veroorzaakt en slechts een miniem litteken nalaat.

Lenalidomide onderhoudsbehandeling wordt ten minste 4 weken voor de vaccinatie opgestart, verdergezet tijdens en na het beëindigen van de vaccinaties, dagelijks verdergezet voor minstens één jaar. Dat is nodig om het mogelijke stimulerend effect van lenalidomide op de vaccinatie te laten inwerken.