Voor een precieze lijst van inclusie / exclusie criteria, gelieve aan uw behandelend hematoloog/oncoloog te vragen contact te laten opnemen met de dienst klinische hematologie van het UZ Brussel (MYVAC2@uzbrussel.be).

Kort samengevat kunnen volgende patiënten deelnemen :

  • Symptomatische myeloom patiënten (jonger dan 65 jaar bij diagnose) die minstens een zeer goede partiële respons (minstens VGPR) hebben bereikt na inductiebehandeling en eerste autologe stamceltransplantatie.
  • Patiënten zijn bij diagnose van multipel myeloom minstens éénmaal naar UZ Brussel, CHU Luik of Jules Bordet Instituut gegaan voor beenmergprik en bloedafname. Dit zal namelijk in de volgende maanden worden gebruikt voor de opvolging van de minimale residuele ziekte tijdens studieprotocol.
  • De inductiebehandeling voor stamceltransplantatie en autologe stamceltransplantatie zelf mogen ondergaan zijn in ander ziekenhuizen. Nadien wordt de patiënt tijdens de duur van de studie opgevolgd worden in één van 3 participerende centra.