Waldenström’s macroglobulinemie

  • Aanwezigheid van serum monoklonaal IgM (ongeacht de waarde)
  • > 10% beenmerginfiltratie door lymfoplasmatocytaire cellen

“Monoclonal gammopathy of unkown significance” : IgM-MGUS

  • Serum monoklonaal IgM < 3 g/dl
  • < 10% beenmerginfiltratie door lymfoplasmatocytaire cellen
  • (geen eindorgaanschade: anemie-”B” symptomen-hyperviscositeit-klierzwellingen-vergrote lever of milt)

“Smeulende” Waldenströms macroglobulinemie

  • Serum monoklonaal IgM minstens 3 g/dl en/of
  • Minstens 10% beenmerginfiltratie door lymfoplasmatocytaire cellen en geen eindorgaan schade

Auteur : Dr. Fabienne Trullemans –  update november 2011